Priser

Kontingent 2019 for DcH Skjern/Tarm

Hvalpehold – 3 måneders kursus – inkl. træning resten af det halvår, hvor kurset er påbegyndt. ………………. 850 kr.

Almindeligt medlemskab helårs ……………………………………………………………………………………….. 1200 kr.

Almindeligt medlemskab kan opdeles i halvårsbetalinger.

  1. halvår (6 måneder) ……………………………………………………………………………………………………………… 700 kr.
  2. halvår (4 måneder) ……………………………………………………………………………………………………………… 500 kr.

Deltagelse i flere træningsaktiviteter med samme hund udløser ikke ekstra kontingent.

Deltagelse i træning med flere hunde udløser et halvt kontingent pr. ekstra hund.

Passive medlemmer – helårs ……………………………………………………………………………………………. 600 kr.

Æresmedlemmer – udnævnt før 01.01.2019 er fritaget for kontingentbetaling.

Æresmedlemmer – udnævnt efter 01.01.2019 betaler kontingent som aktive eller passive medlemmer.

Aktive færdiguddannede instruktører er fritaget for betaling af kontingent.

Medlemmer af bestyrelse og udvalg betaler kontingent efter ovenstående regler.

hund8

Konto overførsel: 7780-1252766

Mobil Pay (DCH Skjern/Tarm kontingent): 550981